صفحه اصلی


 

جراحی BARIATRIC به اعمال جراحی اطلاق میشود که بر روی دستگاه گوارش (روده و معده) افراد چاق جهت کنترل و کاهش وزن انجام می پذیرد.

 

اینگونه اعمال برای افراد زیر توصیه می شود:
- افراد کاملاً سالم با BMI = 40 KG/Mēو یا بالاتر  
- افرادی با BMI = 35 KG/Mēو بالا بودن چربی خون 
- افراد چاق با یکی از بیماریهای همراه نظیر دیابت، عدم تحمل گلوکز، بیماری قلبی، فشار خون، نارسایی تنفسی
- افرادیکه علیرغم رعایت رژیمهای خاص، ورزش و سایر اقدامات قادر به نگهداری وزن خویش نیستند


 <18 لاغر         18-25 طبیعی         25-30 اضافه وزن         >30 چاقی